T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ladik Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi

Sıkça Sorulan SorularKütüphane nedir?

Kütüphaneler, bilgi kaynağı dediğimiz her türlü materyali (basılı ya da elektronik) toplayan ve bunları sınıflandırarak kullanıcıya sunan bilgi merkezleridir. Halk kütüphaneleri de bu tanımla birlikte yaşam boyu eğitime ücretsiz destek vererek bilgi kaynaklarından yararlanılan demokratik kuruluşlardır.

KOHA nedir?

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm halk kütüphanelerinde kullanılan, Ö/AKK(Özgür ve Açık Kaynak Kodlu) bir kütüphane otomasyon yazılımıdır. Yazılım dünyada birçok kurum, üniversite, okul ve halk kütüphanesinde kullanılmaktadır. Yapılan kitap taramaları ve kütüphanede kullanılan ödünç verme sistemi bu yazılım üzerinde yapılandırılmıştır.Erişim için tıklayınız.

Dewey nedir?

Kütüphanedeki kitapları konularına göre ayıran ve böylece aynı konudaki kitapların, raflarda bir arada olmasını sağlayan, Amerikalı kütüphaneci Melwil Dewey tarafından geliştirilen onlu sınıflama sistemidir.

Kütüphane hangi kuruma bağlı? 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Üyelik şartları nedir?

Türk vatandaşı ve 6 aylık oturum almış herkes kimlik bilgilerini ibraz eden bir belge ile üye olabilir. 15 yaş üstü vatandaşlare-Devlet üzerindenüye olabilirler. Üyelik ile ilgili ayrıntılı bilgi içintıklayınız.

Kütüphane çalışma saatleri nedir?

Hafta İçi ve Cumartesi günleri 08.00 – 17:00 

Pazar pazartesi ve resmi günler kapalıdır.

Kütüphane hizmetleri için ücret ödemem gerekiyor mu?

Kütüphanedeki tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak aldığınız kitabı kaybettiğiniz ve yıprattığınız takdirde kitabın aynısını satın alıp kütüphaneye iade etmeniz, piyasada bulunmadığı takdirde bedelini ödemeniz gerekebilir.

Kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

Hizmetlerimizden yararlanmak için üye olmamız yeterlidir.  Kütüphaneye gelmek suretiyle okuma salonunda(okuma salonumuz şu an tadilat nedeniyle geçici olarak kapalıdır.) koleksiyondan seçtiğiniz kitabı ya da kendi kitabınızı okuyabilir, dergilerden yararlanabilir, internet kullanabilir veya ödünç kitap alabilirsiniz.

Aradığım kitabın kütüphanenizde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilirim?

Katalog Sorgulamasını kullanarak kütüphanemiz ve bakanlığımıza bağlı tüm halk kütüphanelerinin koleksiyonlarında arama yapabilirsiniz.

Aradığım kitap kütüphanede yok ise ne yapmalıyım?

Ankara’da başka bir halk kütüphanesinde bulursanız kitabı buradan gidip tekrar üye olmadan ödünç alabilirsiniz. Başka bir ildeyse kütüphanemize başvurabilirsiniz. Biz bu kitabı sizin için getirtebiliriz. 

Kaç kitap ödünç alabilirim?

Bir defada en fazla 3 (üç) kitap ödünç alınabilir.

Ödünç bölümünden aldığım kitaplar bende ne kadar kalabilir?

Ödünç alınan kitapların 15 (on beş) gün içerisinde teslimi gerekmektedir.

Bir defada en fazla 3 kitap alınabilir. Kitaplar okuma süresi bitiminde bir kez, 15 (on beş) gün süreyle uzatılır.

Ödünç aldığım kitabın süresini nasıl uzatabilirim?

Kitabın son teslim etme tarihinde (14. gün) başvurmak kaydıyla, bir defaya mahsus 15 (on beş) günlük süre uzatımı yapılabilir.

Teslim süresi geçtiğinde süre uzatımı yapılmaz.

Kitap süresi uzattırmak için kullanabileceğiniz telefon numaralarımız ve internet adresimiz

Yetişkin: 0362 876 20 34 | Çocuk: 0362 876 20 34| koha.ekutuphane.gov.tr

Ödünç aldığınızkitapların süresini internet üzerinden uzatabilmeniz için kohaekutuphane.gov.tradresine girerek,sağ üst tarafta "Hesabınız ile oturum açın" butonundan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

Sisteme Giriş Bilgileri

Kullanıcı adı: T.C. Kimlik Numaranız

Şifre: T.C. Kimlik Numaranız

(Sisteme giriş yaptıktan sonra lütfen şifrenizi değiştiriniz.)

Eğer şifreniz aktif değilse kütüphanemiz ile iletişime geçerek aktive ettirebilirsiniz.

Hangi durumlarda bilgi vermeliyim?

Adres, telefon ve e-posta değişikliklerinde bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kitap sırtlarındaki etiket renkleri ne anlama geliyor?

Kitaplar konularına göre sınıflandırılmıştır. Ana konular 10’a ayrılmıştır. İşte kitap sırtlarındaki her renk bu konuların her birini gösterir.

Kitap bağışlayabilir miyim?

Evet bağışta bulunabilirsiniz.

ISBN nedir?

Açılımı: Internationational Standart Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası)... Türkiye’de şubesi bulunan uluslararası kitap numarası üreten bir ajanstır.Daha fazla bilgi için tıklayınız...

Kitap okumak bana ne kazandırır? 

Bilgilendirir, zekayı geliştirir. Pratik düşünme yeteneği kazandırır. Algı düzeyini arttırır. Çocuk gelişimine çok büyük katkısı vardır. Konuşma becerisini arttırır. Öz güven kazandırır. Konsantrasyon yeteneği kazandırır. Hayal gücünü ve estetik anlayışı geliştirir. İletişimi ve sosyalleşmeyi sağlar.

Kütüphane Kuralları Nelerdir?

Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan toplumsal kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

Genel Kurallar:

 • Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.
 • Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.
 • Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.
 • Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.
 • Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.
 • Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.
 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ödünç Verme Kuralları:

 • *Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.
 • *Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir belge yeterlidir.
 • *Kullanıcılar üye kartı veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir
 • *Kullanıcıya kütüphane üyelik formu imzalatılır.
 • *Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.
 • *Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.
 • *Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.
 • *Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır.
 • *Üzerinde süresi dolmuş materyal bulunan kullanıcılara, üzerlerindeki materyalleri iade etmedikçe, yeni materyal ödünç verilemez.
 • *Zamanında iade edilmeyen materyaller için, ilgiliye e-posta, SMS ve mektup ile hatırlatmada bulunularak, iade edilmesi istenir.
 • *İade edilmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratılan ya da kaybedilen materyaller için kütüphane yönetimi tarafından, eserin piyasadan temin edilmesi , temin edilemiyorsa rayiç bedelini ödenmesi istenebilir.

Kullanıcıların güvenliği için kütüphanelerde kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır.