T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ladik Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü